LONGSTOCKHAIR – WORKING CLASS MALES & FEMALES

LONGSTOCKHAIR - WORKING CLASS MALES

VA 1 Ian vom kleinen Zauberberg
VA 2 Krisu vom Patzenberg
VA 3 Prius Framato Rolau
VA 4 Bruce von Cohinor
VA 5 Silas vom Wierlings Hook
VA 6 Idux von Dacon
V 1 Vulkano vom Gebenbacher Land
V 2 Yumen vom Messina
V 3 Grizzly vom Herbramer-Wald
V 4 Zico aus dem Haus Zygadto
V 5 Orvan vom Haus Lacherom
V 6 Quozack le Domaine de Diane
V 7 Oreo vom Ortskern
V 8 Uri vom Hutberg
V 9 Heiner vom Elzmündungsraum
V 10 Montey von Silvalacus
V 11 Bomba Vom Legends Team
V 12 Grizzly vom Waldschlösschen
V 13 Sharkan vom Wierlings Hook
V 14 Dumbledore di Casa Caputi
V 15 Shorty von den Gnitzer Höhen
V 16 Uran vom Chickhoff
V 17 Xaver von Rapicar
V 18 Kuba vom Polarstern
V 19 Lincoln du Domaine de Locus
V 20 Casar Wolf Lake
V 21 Ursus vom Welsetal
V 22 Peroz vom Haus Tepferd
V 23 Eros vom Helfer Land
V 24 Aron di Casa Palomba
V 25 Peyman von Silvalacus
V 26 Hornet Box-Dogs
V 27 Black Hawk Wolf Lake
V 28 Shimon Allemania
V 29 Iwaan vom Elbe-Saale-Winkel
V 30 Finn von KaTum
V 31 Filko von der Piste Trophe
V 32 Wino vom Ritterberg
V 33 Kojak vom Schloss Balgheim
V 34 Quezac de la Beadrie
V 35 Zamp Team Bulle Hof
V 36 Playboy Margman
V 37 Cäsar vom Börniger-Dreieck
V 38 Henry von der Piste Trophe
V 39 Walkini's Turbo
V 40 Azzuro vom Wild Pacific
V 41 Zottel vom Messina
V 42 Conner MacLeod vom Haus Hölken
V 43 Baer vom roten Diego
V 44 Raul aus Mecklenburg
V 45 Chico vom Team Barrett
V 46 Teddy vom Kraichgauer Wald
V 47 Mambo vom Bierstadter Hof
V 48 Amigo vom Zipfel
V 49 Don Bostic de Lupis Fidis
V 50 Balu vom Beverland
V 51 Mahlkow coup de Coe. du Territoire des Anges
V 52 Aras Vom Ostkarpatenwald
V 53 Eiko vom Linzertor
V 54 Franz-Josef von Kirchlengern-Nord
V 55 Wanko vom Patersweg
V 56 Pablo von der Sigisliebe
V 57 Kalif vom Hochheimer Stein

LONGSTOCKHAIR - WORKING CLASS FEMALES

VA 1 Mel C vom Messina
VA 2 Esra von der Burg Aliso
VA 3 Unique vom Chickhoff
VA 4 Ciwi von Cohinor
VA 5 Griz von der wilden Dreizehn
V 1 Mery de Sagasta
V 2 Iloya Team Ulmental
V 3 Rapunze aus der Brunnenstraße
V 4 Rosalie vom Lamorak
V 5 Babsi aus dem Haus Zygadto
V 6 Malka II du Val d'Anzin
V 7 Debbie vom Elzmündungsraum
V 8 Ina vom Roten Feld
V 9 Ninja von der Econova-Allee
V 10 Baly von der Freiheit Westerholt
V 11 Fiby vom Patersweg
V 12 Wolke vom Messina
V 13 Pepsi de la Beadrie
V 14 Abigail vom Haus Heimbach
V 15 Yona vom Messina
V 16 Hara von der Bärenschlucht
V 17 Orchid vom Mittelwest II
V 18 Angelina vom Haus Hölken
V 19 Pia Kenola
V 20 Halley de Haus Tousfa
V 21 Ulana vom Wierlings Hook
V 22 Juliette vom Hof-Niederzier
V 23 Anastasia vom Haus Heimbach
V 24 Marley du Territoire des Anges
V 25 Karmakollen's Holly
V 26 Nelke von Gut Korten
V 27 Joy vom Großen Ex
V 28 Panja von der Emsaue

JUDGES BSZS 2019

WORKING DOG CLASS – MALES
Judged by : Lothar Quoll

WORKING DOG CLASS – FEMALES
Judged by : Helmut Buß

YOUNG DOG CLASSES – MALES
Judged by : Joachim Stiegler

YOUNG DOG CLASSES – FEMALES
Judged by : Jürgen Maibüchen

JUNIOR DOG CLASS – MALES
Judged by : Margit van Dorssen

JUNIOR DOG CLASS – FEMALES
Judged by : Albrecht Woerner

LONGSTOCKHAIR – ALL MALES
Judged by : Robert Lang

LONGSTOCKHAIR – ALL FEMALES
Judged by : Marco Oßmann

HERDING CLASS ( ALL AGE )
Judged by : Ulrich Hausmann

TSB MALES: Hans-Peter Schweimer
TSB FEMALES: Dieter Nitschke