Sieger Show Germany - SV 2019

Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 – Nürnberg / Deutschland – 05.09.2019 – 08.09.2019

VA 1   Ian vom kleinen Zauberberg
VA 2   Krisu vom Patzenberg
VA 3  Prius Framato Rolau
VA 4   Bruce von Cohinor
VA 5   Silas vom Wierlings Hook
VA 6   Idux von Dacon
V 1  Vulkano vom Gebenbacher Land
V 2  Yumen vom Messina
V 3   Grizzly vom Herbramer-Wald
V 4  Zico aus dem Haus Zygadto
V 5  Orvan vom Haus Lacherom
V 6  Quozack le Domaine de Diane
V 7  Oreo vom Ortskern
V 8  Uri vom Hutberg
V 9  Heiner vom Elzmündungsraum
V 10  Montey von Silvalacus
V 11  Bomba Vom Legends Team
V 12  Grizzly vom Waldschlösschen
V 13  Sharkan vom Wierlings Hook
V 14  Dumbledore di Casa Caputi
V 15  Shorty von den Gnitzer Höhen
V 16  Uran vom Chickhoff
V 17  Xaver von Rapicar
V 18  Kuba vom Polarstern
V 19  Lincoln du Domaine de Locus
V 20  Casar Wolf Lake
V 21  Ursus vom Welsetal
V 22  Peroz vom Haus Tepferd
V 23  Eros vom Helfer Land
V 24  Aron di Casa Palomba
V 25  Peyman von Silvalacus
V 26  Hornet Box-Dogs
V 27  Black Hawk Wolf Lake
V 28  Shimon Allemania
V 29  Iwaan vom Elbe-Saale-Winkel
V 30  Finn von KaTum
V 31  Filko von der Piste Trophe
V 32  Wino vom Ritterberg
V 33  Kojak vom Schloss Balgheim
V 34  Quezac de la Beadrie
V 35  Zamp Team Bulle Hof
V 36  Playboy Margman
V 37  Cäsar vom Börniger-Dreieck
V 38  Henry von der Piste Trophe
V 39  Walkini’s Turbo
V 40  Azzuro vom Wild Pacific
V 41  Zottel vom Messina
V 42  Conner MacLeod vom Haus Hölken
V 43  Baer vom roten Diego
V 44  Raul aus Mecklenburg
V 45  Chico vom Team Barrett
V 46  Teddy vom Kraichgauer Wald
V 47  Mambo vom Bierstadter Hof
V 48  Amigo vom Zipfel
V 49  Don Bostic de Lupis Fidis
V 50  Balu vom Beverland
V 51  Mahlkow coup de Coe. du Territoire des Anges
V 52  Aras Vom Ostkarpatenwald
V 53  Eiko vom Linzertor
V 54  Franz-Josef von Kirchlengern-Nord
V 55  Wanko vom Patersweg
V 56  Pablo von der Sigisliebe
V 57  Kalif vom Hochheimer Stein
VA1 Mel C vom Messina
VA2 Esra von der Burg Aliso
VA3 Unique vom Chickhoff
VA4  Ciwi von Cohinor
VA5 Griz von der wilden Dreizehn
V1 Mery de Sagasta
V2 Iloya Team Ulmental
V3 Rapunze aus der Brunnenstraße
V4 Rosalie vom Lamorak
V5 Babsi aus dem Haus Zygadto
V6 Malka II du Val d’Anzin
V7 Debbie vom Elzmündungsraum
V8 Ina vom Roten Feld
V9 Ninja von der Econova-Allee
V10 Baly von der Freiheit Westerholt
V11 Fiby vom Patersweg
V12 Wolke vom Messina
V13 Pepsi de la Beadrie
V14 Abigail vom Haus Heimbach
V15 Yona vom Messina
V16 Hara von der Bärenschlucht
V17 Orchid vom Mittelwest II
V18 Angelina vom Haus Hölken
V19 Pia Kenola
V20 Halley de Haus Tousfa
V21 Ulana vom Wierlings Hook
V22 Juliette vom Hof-Niederzier
V23 Anastasia vom Haus Heimbach
V24 Marley du Territoire des Anges
V25 Karmakollen’s Holly
V26 Nelke von Gut Korten
V27 Joy vom Großen Ex
V28 Panja von der Emsaue

Share this page

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email